Saturday, May 12, 2007

Монгол залуусыг хэрэгтэй зүйлд сургах

Монгол залуус суурь мэдлэг сайн олж авсан байхад бусдаас нэг их дутахгүй гэж боддог. Үүний тулд математик, англи хоёрыг өөрийн багтаамжийн хэмжээнд суралцсан байхад дараа IT гэдэгт айлд Java, Unix хоёрыг чихдээд ороход тун боломжийн гэж боддог. Энд нэн чухал зүйл бол хүн сэтгэлээ засах шаардлагатай. Энэ талаар дараа хэдэн үг хэлэх болно.

No comments: