Tuesday, August 14, 2007

Бяцхан сургаал-1

Буцааж болдоггүй 3 зүйл
1) Үг хэл
2) Боломж
3) Цаг хугацаа

Хэзээ ч итгэлтэй байдаггүй 3 зүйл
1) Хүсэл мөрөөдөл
2) Амжилт
3) Аз

Таныг агуу хүн болгож чадах 3 зүйл
1) Хөдөлмөр
2) Чин сэтгэл
3) Боломж

No comments: