Saturday, February 13, 2010

Монгол сүм

Монгол сүм -
http://www.mongoliantemple.com

Бурханы шашины талаарх мэдээлэл болон номын айлдвар гэх мэт олон зүйлийг энэхүү сайтаас мэдэж авах боломжтой юм. - http://www.buddhism.mn/

No comments: