Friday, March 18, 2011

Happy March 18

Суут Чингисийн сүлдэн дор дэлхийг айлгасан,
Сүүний үнэрт Эх орноо хамгаалан боссон,
Хонгорхон нас ховорхон заяагаа бидэнд зориулсан,
Хосгүй МОНГОЛ ЦЭРЭГ Таны ач гавъяаг биширмүү

No comments: