Wednesday, April 7, 2010

“Сүлд-Инвест” шалгалт, сургалтын төв

“Сүлд-Инвест” шалгалт сургалтын төв нь анх 1997 онд байгуулагдаж, одоо 13 дахь жилдээ ETS (Educational Testing service), CTAS (certified test administration site)-тай хамтран ажиллаж байна.

Манай төвийн гол үйл ажиллагаа нь TOEFL-н шалгалт авах,TOEFL-н шалгалтанд бэлтгэх сургалт болон Pre TOEFL-н (TOEFL-н өмнөх шатны) сургалт явуулах,IELTS-шалгалтанд бэлдэх сургалт хичээлэлүүлэх мөн TOЕIC-н шалгалт авах юм.

Манай төв нь ETS-н (Educational Testing Service) буюу CTAS-STN11074G,B-н интернэтэд суурилагдсан албан ёсны TOEFL-н шалгалт авах эрх бүхий итгэмжлэгдсэн төв юм.TOEFL(Test of English as a Foreign Language)шалгалт нь англи хэлний төвшин тогтоох дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн Тест юм.TOEFL шалгалтыг албан ёсны (Official TOEFL/IBT TOEFL) байгууллагын (Institutional TOEFL/ITP) гэж хоёр ангилдаг

click here more ...

No comments: