Monday, April 19, 2010

“юбикитос-нийгэм” (ubiquitous) рүү хөгжил явж байна

Зах зээлийн зарчмаар хэн нэг хүнд хэрэгтэй, үнэ цэнэтэй зүйлийг бүтээх үйл явц бүгд мэдлэг дээр суурилна. Хөгжлийн өмнөх үеүд шиг Эрээнд байгаа зүйлийг энд авчирч зараад хялбархнаар ашиг олдог байсан үйл явц одоо алга болж байна. click here more

No comments: