Sunday, March 7, 2010

Дэлхийн хүмүүс үндсэндээ гурав хуваагддаг

Нэгдүгээрт IPhone-той хүмүүс

Хоёрдугаарт IPhone авахаар төлөвлөсөн хүмүүс

Гуравдугаарт IPhone авах төлбөрийн чадваргүй хүмүүс гэж

No comments: