Wednesday, March 17, 2010

Бүх хүнтэй эелдэг бай ...

Бүх хүнтэй эелдэг бай, олон хүнтэй эвсэг бай

Цөөн заримтай нь л илэн далангүй бай

Харин ганцхан 1нд хайраа нээ