Sunday, May 9, 2010

Хүүхдэд цээрлэх 6 зүйл

1. Гашуунаар бүү тэтгэ
2. Амттанаар бүү цатга
3. Өнгөнд бүү шунуул
4. Тансагт бүү умбуул
5. Улайг бүү үзүүл
6. Нойронд бүү авахуул

No comments: