Friday, January 8, 2010

хүмүүсийг хайрла

Нэг цагийн жаргал эдлэе гэвэл идээд унт
Нэг өдрийн жаргал эдлэе гэвэл зугаалж цэнгэ
Нэг сарын жаргал эдлэе гэвэл өөрийгөө магт
Нэг жилийн жаргал эдлэе гэвэл мөнгө ол
Нэг насны жаргал эдлэе гэвэл хүмүүсийг хайрла
Нэг эриний жаргал эдлэе гэвэл өөрийгөө тань
Дамжуулахгүй бол чи л уншна
Дамжуулвал найз чинь уншна

1 comment:

Д.Ганхуяг said...

Зовлон даах гэж бүсгүй хүн танхил төрдөг юм
Зоргоороо амьдрах гэж бүсгүй хүн гоёмсог төрдөг юм
Зовсон нэгнийгээ жаргаах гэж бүсгүй хүн уяхан төрдөг юм
Зол жаргалтай амьдрах гэж бүсгүй хүн ихэмсэг төрдөг юм