Sunday, January 24, 2010

БУЯН баяжина

Уншвал ухаан баяжина.
Уурлавал стресс баяжина.
Хайрлавал сэтгэл баяжина.
Хөдөлмөрлөвөл амьдрал баяжина.
Зовлонг давахад тэвчээр баяжина.
Зориглоод хийхэд амжилт баяжина.
Даруй үүнийг бусдад тараавал БУЯН баяжина

No comments: