Wednesday, January 20, 2010

Үргэлж урагшаа тэмүүл

Хамаг бүгдээр чамайг
Харааж нулимж байвч, тэнгэр шиг бай!
Хамгийн сайн хүмүүс гэж
Хашгирч ерөөж байвч, тэнгэр шиг бай!

Mongolian keyboard on the IPhone

No comments: