Thursday, January 28, 2010

МААНИЙН ЗУРГААН ҮСГИЙН ТАЙЛБАР

Маанийн зургаан үсгийн чанарын тайлбар уншлага оршвой.

УМ - аас гэрэл цацран
Тэнгэрийн ертөнцөд гусаад
Тэнгэр нарын үхэн егүүтгэх
Зовлонг арилган
Аръяабалын хутаг цогт зохио !

МА - аас гэрэл цацран
Асүрийн ертөнцөд гусаад
Асүри нарын хэрэлдэх тэмцэх
Зовлонг арилган
Аръяабалын хутаг цогт зохио !

НИ - ээс гэрэл цацран
Хүний ертөнцөд гусаад
Хүн нигүүдийн төрөх ба өтлөх ба
Өвдөх ба үхэл болох
Зовлонг арилган
Аръяабалын хутаг цогт зохио !

БАД - аас гэрэл цацран
Адгуусны ертөнцөд гусаад
Адгуусан нугуудын гэнэг хэлтийг
Зовлонг арилган
Аръяабалын хутаг цогт зохио !

МИ - гээс гэрэл цацран
Биридын ертөнцөд гусаад
Бирид нүгүүдийн өлсөх ба ундаасах
Зовлонг арилган
Аръяабалын хутаг цогт зохио !

ХУМ - аас гэрэл цацран
Тамын ертөнцөд гусаад
Там нугуудын халуун ба хүйтэн
Чанагдах, Түлэгдэх
Зовлонг арилган
Аръяабалын хтуаг цогт зохио !
ГЭРЭЛ НААШАА ХУРЖ ТАРНИЙН ЭРХЭСТ ШИНГЭХЭЭР ЦАЦРАН
ХУРААХ ЗОХИЛДОХ БОЛОЙ

No comments: